Bloggpost

- Rett fra hjertet!
07 august 2016

Uakseptabelt av Expert

Elektronikkjeden Expert har fra 1. april sagt opp tariffavtalen for nærmere 446 ansatte i de 23 forretningenere som Expert Norge selv eier. Med den falt bestemmelsene om minstelønn, tillegg for ubekvemme arbeidstider, overtid og retten til avtalefestet pensjon (AFP) fra fylte 62 år falt også bort, samt retten til å trappe ned etter fylte 62 år. Fagforbundet Handel og Kontor varsler nå streik for å sikre tariffavtalen med de ansatte.

Expert sier de vil ha en bonusordning for de ansatte. Det er ingen ting i veien for å legge inn en bonusordning i tariffavtalen. Oppsigelsen av tariffavtalen gjelder ikke for franchisebutikkene som er knyttet til kjeden.

I 2013 vakte Expert oppstyr da de kjørte en annonsekampanje hvor budskapet var at kjeden hadde sagt opp 1432 ansatte. De kuttet kostnader, og de gjenværende ansatte har gjort en kjempejobb for butikkene og sikret kjeden et overskudd på over 200 millioner i 2014. Men nå vil ledelsen kutte kostnader igjen ved å frata ansatte rettigheter som overtidsbetaling og tillegg for ubekvem arbeidstid. Det er belønningen ledelsen vil gi de ansatte for god kundeservice og solid kompetanse. Det fortjener de ikke.

Norsk arbeidsliv har vært preget av ryddighet og gode arbeidsforhold, og den norske modellens godt regulerte spilleregler er løftet fram som et ideal for resten av verden. I bytte mot vår arbeidskraft har vi som arbeidstakere hatt rett på lønn, pensjon og sikkerhet ved sykdom, uførhet og arbeidsledighet. Hvert annet år har vi lønnsoppgjør. Mellom lønnsoppgjørene har vi fredsplikt og et rolig arbeidsliv.

De siste årene har flere bedrifter på ulikemåte forsøkt å unngå å betale ansatte den lønnen de har krav på. Det gjelder Norwegian, bygge- og anleggsbransjen og innenfor salg hvor en rekke ungdommer går med luselønn fordi de har en elendig provisjonslønn og i praksis er uten rettigheter. Kommer de med innsigelser mot arbeidsforholdene, mister de som regel jobben.

Arbeidslivet vi hadde for hundre år siden hvor folk stod med lua i handa og bad om arbeid, er på vei inn igjen bakveien. Vi må vokte om et ryddig arbeidsliv der alle får en lønn å leve av. Vi ønsker ikke tilstandene vi finner i andre europeiske land hvor folk må ha både to og tre underbetalte jobber for å klare seg. Ansatte uten arbeidskontrakter jobber lange og underbetalte skift uten overtidstillegg, sykepenger. I 2015 avdekket LOs sommerpatrulje lovbrudd ved hver femte bedrift de besøkte. Det er mer enn noen gang tidligere. Dette må snus.

Anne-Kristin Fjellstad
Kjell Rønningsbakk
Orkdal SV

mai2016

Kommentarer

Kommentarer