Forfatter og redaktør

Kjell Rønningsbakk har blant annet skrevet:

  • «Statkraft – fra samfunsbygger til nord-europeisk markedsspiller» Statkraft 1997,
  • redaktør og medforfatter i «Balansekunst. Statnett 10 år» (Statnett 2001)
  • «Kraftmarkedet og Elforsyningen- en innføring» (Statkraft 1999, tredje utgave 2003).
  • Hjemfall eller bortfall. Slå ring om vannkraften. (redaktør og hovedbidragsyter) Artikkelsamling. Digital utgave KraftNytt.no, 2005

Oversettelser

  • Wilhelm Agrell: De endelig våpen, Pax Forlag 1982
  • Spill og leker fra hele verden, Erik Sandberg as, 1984
  • Helhetsledelse, Friundervisningens Forlag, 1990
  • Den store boken om øl. Øl og bryggerier fra hele verden, Pegasus Forlag 1991
  • Alle verdens land, Damm 1996
  • ….NHO 1996

Redaktør og journalist

Kjell Rønningsbakk har tidligere vært redaksjonssjef i Dagens Næringslivs Nyhetsbyrå og bygde opp verdens første elektroniske nyhetstjeneste om kraftmarkedet, som i dag heter Europower, utdannet blant annet fra Journalisthøyskolen i Oslo, sosiologi fra Universitetet i Trondheim, studert bedriftsøkonomi ved Handelshøyskolen BI, spesialutdanning i miljøjournalistikk og Det faglitterære forfatterstudiet i regi av Høyskolene i Oslo og Vestfold og Den fagliterære forfatterforeningen (2001-2004).

Han tok master i faglitteratur ved Høyskolen i Vestfold (nå Høyskolen i Sørøst-Norge) i 2011. Masteroppgaven het: «For et trygt hundehold. Beretningen om hvordan Norge fikk en Hundelov».

Han har også vært engasjert i arbeidet med Hundeloven i 2002-2003 og var en av den såkalte fedretrioen som leverte en rekke forslag til tiltak mot farlig hundehold, som ble tatt inn i loven.

Flere av tiltakene er seinere blitt tatt inn i dansk lovgivning.