Om Kjell Rønningsbakk

Kjell-Rønningsbakk-redaktør-KraftNytt.no-Foto-Vibeke-Oddvik-bea

Kjell Rønningsbakk er redaktør, forfatter, foredragsholder, politiker og businessblogger. Foto: Vibeke Oddvik Bea

Er redaktør i nyhetstjenesten KraftNytt.no. Han er tidligere redaksjonssjef i Dagens Næringslivs Nyhetsbyrå og bygde opp verdens første elektroniske nyhetstjeneste om kraftmarkedet, som i dag heter Europower.

Han er utdannet fra Journalisthøyskolen i Oslo, sosiologi fra Universitetet i Trondheim, studert bedriftsøkonomi ved Handelshøyskolen BI, spesialutdanning i miljøjournalistikk og master i faglitteratur.

Rønningsbakk har vært tilknyttet og vært spaltist i flere publikasjoner som Energi og Energiteknikk.

Ta kontakt med Kjell Rønningsbakk
Mobil: + 47 901 97 429
Mail: kjell@kjellronningsbakk.no

 

CV for Kjell Rønningsbakk (født 1955)

1974: Postsjåfør. Utdannet sjåfør ved Postskolens sjåførutdannelse i Oslo.

1974-1975: Sekretær SFs Ungdom.

1975: Ex. Artium som privatist ved Oslo Katedralskole

1975: Sjåfør og altmuligmann ved et slakteri (nå nedlagt) på Brattøra i Trondheim.

1976: Forberedende  ved Universitetet i Trondheim

1977: Grunnfag i sosiologi ved Universitet i Trondheim

          Mellomfag i sosiologi ved Universitet i Trongeim

1978 – 1980: Student ved Sykepleierskolen i Sør-Trøndelal

1980 – 1982: Frilanser med litteratur, samfunnsdag, rock og musikk som hoveområder. Fast bokanmelder i bl a Dag og Tid og musikkanmelder i flere aviser

1982: Ansatt i produksjonsavdelingen i Pax Forlag. Produksjonssjef fra høsten 1982.

1984: Faglitterær oversetter etter akkord i Pax Forlag som reduserte antall ansatte

1985: Markedsansvarlig og ansvarlig for distribusjonen i Ny Tid

1985-1986: Bedriftsøkonomistudiet på kveldstid ved Handelshøyskolen BI

1987: Abonnementssjef i Nationen

1990: Faglitterær oversetter

1991-1993: Eksamen fra Journalisthøyskolen

1992: Arbeidet på halvtid ved siden av journaliststudiene i Dagens Næringsliv, blant annet som Stortingsreporter.

1993: Økonomiredaksjonen i Dagens Næringsliv

1994: Bygde opp DNX Montel, seinere ble til TDN Kraft og Europower, som den gang var verdens første elektroniske nyhetsbyrå for kraftmarkedet etter oppdrag fra sjefredaktør Kåre Valebrokk.

1994: 10 vektal i Miljøjournalistikk, spesielkurs i regi av Norsk Journalisthøyskole og Institutt for Journalistikk.

1996: Medlem av redaksjonen i fagbladet Energi. Etablerte nyhets- og analysetjenesten KraftNytt.no hvor jeg fortsett (i 2014) er ansvarlig redaktør og daglig leder i KraftNytt.no. Siden 1996 har jeg skrevet om elforsyninga og kraftmarkedet for en rekke forskjellige magasiner og aviser i Norden.

Startet KraftNytt.no 26. november 1996. Redaktør, daglig leder og eneeier. KraftNytt.no ble as i 2006.

2001-2004: Det faglitterære forfatterstudiet i regi av Høyskolen i Oslo og Høyskolen i Vestfold. Eksamener fra alle kurs.

2011: Master i faglitterær skriving ved Høyskolen i Vestfold i Tønsberg.

 

Ulike tillitsverv

 • Medlem av Kulturstyret, Orkdal kommune 1979-1982
 • Leder Ungdomsutvalget, Orkdal kommune 1979-1982
 • Styreleder Sameiet Schweigaardsgate 74 1995-1999
 • Forretningsfører Sameiet Schweigaardsgate 74, Oslo 1997-2001
 • Meddommer Borgarting Lagmannsrett 1998-2006
 • Nestleder i styret, Justiskroken Borettslag, Oslo 2001-2002
 • Styreleder Justiskroken Borettslag, Oslo, 2002-2011.
 • Styremedlem Gamle Oslo Servicesentral, sameiet, Oslo 2005-2011
 • Nestleder i styret, Gamle Oslo Servicesentral, sameiet, Oslo 2007-2009
 • Nestleder i styret, Gamle Oslo servicesentral as 2006-2008. stydemedlem 2008-2011.
 • Styremedlem Orkdal Energi, Orkdal 2007-2009
 • Vararepresentant Orkdal kommunestyre fra 2011.
 • Medlem av Orkdal kommunestyret fra 2015.