Bloggpost

- Rett fra hjertet!
21 september 2021

Flom på Evjen mai 1934

Flombilde fra Evjen mai 1934.

Bildet har en historie, forteller Arnfinn Sæthre:

– Det er fra storflommen først i mai i 1934 og er tatt fra veien ved Evjen skole. Holdenhuset og Ustjåren i bakgrunnen. De fire i båten er fra grenda og tilfeldigvis var Svinsøy der med fotoapparatet. Svinsøy var en ivrig fotograf og drev delvis som bygdefotograf ei tid og tok både portretter, gårdsbilder og bilder fra bygda. Seinere ble han ansatt på kontoret hos Salvesen &Thams. En periode bodde familien ved Thams-Nervika. Han hadde ei stor negativsamling og dette fikk jeg snusen i. En dag tok jeg mot til meg og oppsøkte Svinsøy som bodde i Skogveien – Rømmesbakkene. Han var velvilligheten sjøl, og jeg fikk lånt alle negativene som lå i to kasser. Jeg kopierte alle og flere var virkelig verdifulle, bl.a. det vi ser over. Flere av bildene kom på veggen i Grendstuggu Evjen, og noen er gjengitt i Bilder fra Orkdal (Orkdal historielag). Når det er mulig, må fotografen ikke bli glømt! Hans/hennes navn skal følge bildene. Det er en del av bildets historie.

Takk til Arnfinn Sæthre for bildet og historien bak bildet.

Kommentarer

Kommentarer