Bloggpost

- Rett fra hjertet!
16 november 2020

Gruveforurensning dreper alt liv i elv som renner inn i Orkla

Elva Ya på Kvikne er død på grunn av gammel gruveforurensning. Ya renner gjennom Kvikne sentrum, forbi hotellet, under R3 og passerer rett bak bygget til Rennebu og kvikne kraftlag. Noen hundre meter nedenfor renner elva inn i lakseelv Orkla og tømmer det giftige vannet i lakseelva.

Slik har det vært i flere hundre år.

Må det være slik?
Lengre oppe i Ya er det fisk, men elva er død etter der bekkene fra de gamle gruvehaugene renner inn i Ya.

Vi i Vannområde Orkla vil rydde opp, starte med de verste forurensningskildene, redusere forurensninga og hindre at en årgang fisk og smolt i Orkla dør under store nedbørsmengder og vasker ut store mengder tungmetaller fra de gamle veltene. Legg merke til at det etter flere hundre år ikke vokser gras på veltene. Tungmetaller i steinene dreper graset.

Bekk med brunn bunn
Vannområde Orkla var i går på befaring på Kvikne. Slagghaugene etter Kvikne kobberverk inneholder tungmetallet kobber som farger bunnen brun.
Malmen som ble tatt ut på Kvikne inneholdt en giftig kis kalt arsenkis. Arsen avga en giftig stank som ikke fantes i noen andre gruver i Norge, og var nok en viktig grunn til at gruvearbeidere på Kvikne sjelden ble over 30 år gamle. Arsen er et grunnstoff som brukes i bl.a. giften arsenikk. Mye brukt i rottegift og krimromaner.
Kvikne kobberverk ble grunnlagt i 1630. 14 år før Røros kobberverk startet opp. Kvikne kobberverk var fra 1750 det tredje største kobberverket i Norge.

Da et voldsomt regnvær i 1789 fylte gruvene med vann og forårsaket en storflom nedover Orkla, ble det slutten for den storstilte gruvedriften, selv om den ikke opphørte helt før i 1812.Vannområdet vil kartlegge omfanget av forurensningen i de gamle steinhaugene fra gruvene og innholdet av tungmetaller i Ya og Orkla. Norges verste gruveforurensning ligger på Løkken og blir kontrollert og redusert gjennom et omfattende anlegg.

Bekken løper under veien og gjennom velten bak veien

Vannområde har de siste fire årene kartlagt forurensningskildene langs Orkla. Her er oversikten så langt:

Høydalsgruva, Dragset verk, Holum, Kong Karl og Victoria (i dalsida over Meldal), Undal verk (sør for Berkåk sentrum), Kvikne kobberverk og Nyberggruva (Innset).

Aktuelle tiltak for å redusere forurensninga er ikke alltid kostbare heller, som å legge en bekk i rør forbi veltene eller legge veltene under et lag med fyllmasser og jord og hindre at tungmetallene blir vasket inn i regnvannet og bekker. De tre bekkene som fyller Ya med tungmetaller renner sammen i en bekk ned mot Ya. Her kan en dam bli demmet opp til utfelling av tungmetallene før vannet renner videre ned i Ya.
Det er gjort med hell før. Ved Røstvangen gruver to-tre mil sør for Kvikna er slagghaugene dekket til med jord og løsmasser og noen bekker ble lagt i rør. Det har redusert forurensningen til et minimum.
Bekken med brun bunn 2
Vannområde Orkla er en del av Vannområde Trøndelag og er et samarbeid mellom kommunene Oppdal, Tynset, Rennebu og Orkland. De siste fem årene har jeg vært leder for Vannområde Orkla.
Kjell Rønningsbakk

Kommentarer

Kommentarer