Bloggpost

- Rett fra hjertet!
18 desember 2020

Solid årbok for Orkdal

Årboka fra Orkdal historielag «Våttå-tå» har gjennomgått en betydelig ansiktsløfting de siste årene. Den har fått flott omslag og innbinding, nydelige bilder og en gjennomarbeidet og proff lay-out. De 14 artiklene i årets utgave holder også en god, gjennomarbeidet og høy standard.

Arnfinn Sæthre presenterer en ukjent historie om Svorkmo leir sammen med et unikt billedmateriale. Den var en del av Arbeidstjenesten som Administrasjonsrådet opprettet sommeren 1940. De skulle hjelpe til med jord- og skogbruksarbeid og på anlegg. Allerede i september samme år ble arbeidstjenesten overtatt av NS og nazifisert. Under krigen ble målet til den tyske okkupasjonsmakten å innrullere heile årganger av norsk ungdom og bruke dem som arbeidskraft på tyske anlegg. Her ville det ikke være noen frivillighet, men tvang. Også ungdommer fra Orkdal ble sendt til anlegg som jernbanebygging på Saltfjellet og kom avmagret tilbake. Arkivene til Arbeidstjenesten i Akersgata 55 i Oslo ble 18. mai 1944 sprengt av Osvald-gruppa. Osvald var et av mange dekknavn til Asbjørn Sunde som ledet denne sabotasjegruppa. Han ble selv stygt såret i denne aksjonen, men greide å komme seg dekning. Ødeleggelsen av arkivene forpurret planene om å innrullere årganger av norske ungdommer i tysk tjeneste.

av innholdet 1

Folke Forfang har samlet kilder om norsk og trøndersk sagbruksnæring på 1600-tallet. Dette er ny kunnskap. Han viser at midt-norsk sagbruk hadde en dominerende posisjon i Norge på 1600-tallet. Amsterdam ble bygd på mye tømmer som kom fra Norge og trønderske skoger, deriblant sannsynligvis også fra Orkdal.

John Tore Kvernmo forteller historien om jernbanen som aldri ble bygget: Orklabanen. Den ville ha knyttet sammen Orklaområdet med Trondheim og Nordmøre. Banen ble vedtatt bygget, men først skulle Dovrebanen bygges fram til Trondheim. Deretter skulle strekningen Berkåk og nedover Rennebu, Meldal og Orkdal bygges. Først i 1956 ble prosjektet endelig skrinlagt. Orklabanens fremste talsmann var John Ivarsen Wolden. Han var ordfører i Orkdal fra 1902 til 1916 og stortingsrepresentant for Venstra fra 1904-1909 og 1913-1930. Dersom Orklabanen hadde blitt bygget, ville han kunnet reise fra Østbanestasjonen, en ti minutters spasertur fra Stortinget, til Fannrem stasjon og spasere et par hundre meter heim til Megården. Blant annet Thamshamn-banen ble en viktig hindring for bygging av Orklabanen.

Audun Krog Eftedal forteller historien om dampbåtforbindelsen mellom Orkanger og Trondheim som varte fra midten av 1800-tallet til den siste turen med DS «Orkla» 11. desember 1951. Båt på Orkdalsfjorden må ha vært fine turer i pent vær og triveligere enn dagens reise på asfalt.

Svorkbygda-bonden Jon Olsen Eggen skreiv i 1977 ned en rekke minner fra eget liv. Disse beretningene er samlet av barnebarnet Hilde Eggen. En av disse beretningene er tatt med i årboka hvor han forteller hvordan han ble hovslager undre militærtjenesten rundt år 1900. En spennende og fargerik beretning fra en annen tid og virkelighet.

v innholdet 3

Den lokale fotballegenden Atle Erik Mosbakk forteller i en artikkel av John Atle Krogstad hvordan Orkanger utviklet gode fotballspillere fra barnsbein av. De organiserte lilleputtlag som samlet de fleste guttene på Orkanger i fotballag, som møttes i turneringer. Mosbakk var med da Orkanger spilte seg opp i 3. divisjonen i 1976. Det tilsvarer dagens 2. divisjon.

Barndom og oppvekst er et tema som går igjen i flere artikler i årboka. Mosbakk forteller om en oppvekst med idrett og fotball. Krogstad skriver også om det aktive friidrettsmiljøet på Orkanger på 1950-tallet. Audun Krog Eftedal gir en levende skildring av oppveksten sin på Follo, Orkdal Landsgymnas, med mange leikekamerater. Han var fem år da hans foreldre flytta ditt i 1947. Der kunne barna boltre seg i marka, svømme i Orkla om sommeren og gå og hoppe på ski om vinteren. Og ikke minst benytte skolens idrettsanlegg, parken og gymsalen. Steinar Waksvik skildrer sin oppvekst som enebarn på 1950-tallet på en avsides liggende gård i Svorkbygda uten innlagt strøm, telefon og skikkelig vei. Han følte seg ikke ensom. Han hadde dyra på gården som gode venner.

«Våttå-tå»
Årbok for Orkdal historielag 2020
Redaktør Åsmund Forfang
Foto Arnfinn Sæthre
190 sider

Selges hos Ark, Amfi Orkanger
Kr 300

Kan bestilles fra Orkdal historielag ved Folke Forfang, Televegen 4, 7320 Fannrem
Tlf 415 25 154  E-post: folke.forfang@outloook.com

Kjell Rønningsbakk
Artikkelforfatteren sitter i styret i historielaget

Kommentarer

Kommentarer