Bloggpost

- Rett fra hjertet!
06 april 2021

Moe kirke innviet i 1867

Alt i 1860 hadde kommunestyret ordna med finansiering til kirkebygget ved å ta opp et lån på 4000 Spd. Både i 1864 og 65 var det frostår og kornet ble ikke modent. Bøndene fikk ikke såkorn og fikk låne penger av kirkefondet til å kjøpe såkorn for. Kommunen fikk igjen hver krone. Bygginga av den nye Moe kirke kunne starte i 1866.

Byggmester O. F. Rømmesmo tegnet kirka. Altertavla ble tegnet av arkitekt Christi. Den åttekanta Smedhaugen-kirka ble revet og tre av veggene ble benyttet i koret i den nye Moe kirke. Skrondal skrev at alterutstyret og klokkene ble montert i den nye kirka. Klokka fra den gamle verkskirka på Schankebakken hadde fått en skade og ble nå sendt til Trolla Bruk til omstøyping. Den omstøpte klokka fekk inskripsjonen: «Høer mit Kald». Den lille klokka er støpt av klokkemaker Otte Møller. Denne klokka har inskripsjonen: «Sit soli summa Gloria. Me fecit Otte Møller». Her har det falt ut et «Deo», og da blir dette: «Gud alene tilkommer all ære. Otte Møller gjorde meg.»

På vigsledagen 28. desember i 1867 møtte det svært mye folk.

Moe kirke sett fra porten april 2021 foto kr

Kirka måtte repareres og i 1958/59 ble det satt igang en omfattende reparasjon av kirka som snart var hundre år. Arkitekt John Tverrdal og byggmester Tore Lillery fikk jobben med å restaurere kirka.

Det som seinere er gjort for å få ei vakker og høvelig kirke må nevnes. I 1961 fekk presten Trygve Leergaard ordna med flomlys ved kirka. Da Einar Koren i 1962 kom til bygda som res. kapellan, tok han opp arbeidet med å få reist et bårehus. Det ble også bygd til et dåpssakristi til kirka.

Koren mente orgelet var for dårlig, og satte i gang innsamling av penger til nytt orgel. Etter fem år mangla det berre tyve tusen, og nytt orgel vart da bestilt fra en orgelfabrikk i Tsjekkoslovakia til en pris av 85. 000 kroner.

Moe kirke april 2021 inngangen foto kr

Kunstneren Veslemøy Nystedt Stoltenberg laget glassmalerier i vinduene i koret for snart femti år siden.

Kilde: kirken.no

Bildene fra inventar i kirka og kveldsbilde, bilde nr 9, er fra kirken.no.
Bildene av kirka utvendig er tatt av Kjell Rønningsbakk i april 2021.
Moe kirke april 2021 sett fra kikregården foto kr
Du finner mange flere historiske bilder og korte tekster om Orkdals historie på Orkdal historielags sider på Instagram, søk Orkdalhistorielag på Instagram.
Moe kirke april 2021 sett fra kirkegården foto kr
Moe kirke innvendig med alteret foto kirken.no
Moe kirke alteret foto kirken.no
Moe kirke orgelet foro kirken.no
Moe kirke kveldsbilde foto kirken.no
skrevet i panelet Moe Kirke
Billedtekst: En artig detalj fra Moe kirke. Da bordkledningen ble skiftet ble det funnet inskripsjon i tømmeret under kledningen, opplyser Åse Rugland.
Her er sånn ca det som var mulig å tyde (spørsmålstegn der hvor det ikke var mulig å tyde) : «Moe kirke er oppført i årene 1866-67 af (?) O P (?) Rømmesmo for 3000 spec (Speciedaler) og panelert juli 1867 av (?) Asbøl?, Geir Jonsen (Jensen) Kvernmo, Ole Jonsen Digeraas, Fredrik Johansen Rømmesmoe , Jørgen (?) Asbøl (?) af 3 sidste (?).  Bildet er mottatt fra Åse Rudland.

Moe kirke april 2021 foto KR

Kommentarer

Kommentarer