Bloggpost

- Rett fra hjertet!
14 april 2021

Orkdal Sjukehus 1936

Evjen gård ble kjøpt for å skaffe et «hjem» for tuberkulosepasienter i 1906. Den ble ominnredet, påbygd og var klart for innflytting høsten 1909. Da påbygget (til høyre på bildet) var ferdig i 1936, hadde sykehuset 110 sengeplasser.

Orkdal Sjukehus ble startet av Norske Kvinners Sanitetsforening i 1909. Den gangen het det Orkdal Sykehjem.

Orkdal Sanitetsforening ble stiftet i 1887 med sterk medvirkning fra Fredrikke Marie Qvam.[i]

Som et ledd i bekjempelsen av tuberkulosen, ønsket foreninga å bygge et sykehus. Sanitetsforeninga gikk i bresjen for bygginga, men lokalbefolkningen bidro med både dugnad og gaver. Sykehuset i Orkdal var det fjerde i landet som ble startet av Norske Kvinners Sanitetsforening. Først ute var Kristiania i 1903, så kom Røros Pleiehjem i 1905 og Meldalen Pleiehjem i 1908. Med årene ble Orkdal sykehjem et stort lokalsykehus og et viktig helse- og velferdstiltak for distriktet.

En tredel av pasientene på sykehuset hadde tuberkulose. I begynnelsen var sunt kosthold og hvile det sentrale i pleien av tuberkulosepasienter. Noen av de tuberkulosesyke barna ble på sykehuset et par–tre år, og de som jobbet på sykehuset, ønsket at disse barna skulle trives best mulig. Det var tillatt med overnattingsbesøk av venner og familie, og personalet sørget for litt skoleundervisning. Bygdefolket ga bøker i gave til sykehuset, og etter hvert fikk man et ganske bra bibliotek.

 

Fat fra Stavangerflint brukt som askebeger i sin tid

Fat fra Stavangerflint. Nybygget i seks etasjer til høyre i bildet i fatet stod ferdig i 1953.

På 30-tallet fikk sykehuset en moderne operasjonssal.

Etter mer enn 60 års drift i 1973, ble sykehuset offentlig eid. Først var det fylket som overtok, og senere var det staten gjennom Helse Midt-Norge. Fra 1. januar 2003 ble Orkdal Sanitetsforenings Sjukehus en del av Universitetssykehuset i Trondheim og fikk navnet St. Olavs Hospital – Avdeling OSS. For å være mer tydelig på hvor på kartet de befinner seg, bruker de Orkdal Sjukehus i daglig omtale.

Kilde: Kildenett.no

Foto: Folkebiblioteket, Orkanger

  • Les mer:
    Åsmund Forfang: Den store dugnaden. Orkdal Sanitetsforening 1898 – 1998
  • Else Reiersen Langnes:  Sanitetsforeningen. Lokalsamfunnet. Orkdal Sanitetsforenings Sjukehus, 1909 – 1984

 

Fredrikke Marie Qvam
Fredrikke Marie Qvam (1843 – 1938)

[i] Marie Fredrikke Qvam født 31. mai 1843 i Trondhjem, død 10. september 1938 på Gjævran Gård ved Steinkjer var en norsk kvinnesaksforkjemper og humanitær leder. Hun var en av Norges mest innflytelsesrike politiske lobbyister og ble omtalt som «Korridorenes Dronning». Hun støttet Venstre og var også en markant forkjemper for Unionsoppløsninga med Sverige og flere andre politiske saker som allmenn stemmerett og stemmerett for kvinner.

Kommentarer

Kommentarer